Британские ученые доказали... - Британские ученые изобрели устройство для поглощения углекислого газа
Comments
The URL to TrackBack this entry is: http://englishscientists.ru/2011/11/britanskie-uchenye-izobreli-ustrojstvo-dlya-pogloshheniya-uglekislogo-gaza/trackback/