Британские ученые доказали... - Британские ученые доказали, что Земля и Луна значительно моложе
Comments
The URL to TrackBack this entry is: http://englishscientists.ru/2011/10/britanskie-uchenye-dokazali-chto-zemlya-i-luna-znachitelno-molozhe/trackback/