Британские ученые доказали... - Британские ученые изобрели «здоровый» шоколад с пониженным содержанием калорий
Comments
The URL to TrackBack this entry is: http://englishscientists.ru/2011/10/britanskie-uchenye-izobreli-zdorovyj-shokolad-s-ponizhennym-soderzhaniem-kalorij/trackback/