Британские ученые доказали... - Ученые доказали возможность телепортации
Comments
The URL to TrackBack this entry is: http://englishscientists.ru/2011/10/uchenye-dokazali-vozmozhnost-teleportacii/trackback/