Британские ученые доказали... - Британские ученые доказали, что на Марсе можно играть в футбол
Comments
The URL to TrackBack this entry is: http://englishscientists.ru/2011/07/britanskie-uchenye-dokazali-chto-na-marse-mozhno-igrat-v-futbol/trackback/