Британские ученые доказали... - Британские ученые доказали, что боулинг опасен для здоровья
Comments
The URL to TrackBack this entry is: http://englishscientists.ru/2010/12/britanskie-uchenye-dokazali-chto-bouling-opasen-dlya-zdorovya/trackback/