Британские ученые доказали... - Британские ученые нашли ген, отвечающий за покупку зарубежной недвижимости
Comments
The URL to TrackBack this entry is: http://englishscientists.ru/2010/11/britanskie-uchenye-nashli-gen-otvechayushhij-za-pokupku-zarubezhnoj-nedvizhimosti/trackback/