Британские ученые доказали... - Британские ученые вычислили самую удачную стратегию выживания в обществе
Comments
The URL to TrackBack this entry is: http://englishscientists.ru/2010/12/britanskie-uchenye-vychislili-samuyu-udachnuyu-strategiyu-vyzhivaniya-v-obshhestve/trackback/