Британские ученые доказали... - Британские ученые нашли способ спасения пострадавших в ДТП
Comments
The URL to TrackBack this entry is: http://englishscientists.ru/2010/11/britanskie-uchenye-nashli-sposob-spaseniya-postradavshix-v-dtp/trackback/