Британские ученые доказали... - Британские ученые советуют закапывать в горшки с растениями старые телефоны
Comments
The URL to TrackBack this entry is: http://englishscientists.ru/2010/04/britanskie-uchenye-sovetuyut-zakapyvat-v-gorshki-s-rasteniyami-starye-telefony/trackback/