Британские ученые доказали... - Хозяева кошек, как правило, образованнее хозяев собак
Comments
The URL to TrackBack this entry is: http://englishscientists.ru/2011/11/xozyaeva-koshek-kak-pravilo-obrazovannee-xozyaev-sobak/trackback/